Giá bất động sản Australia tăng 0,2% trong tháng 11/2016

Theo số liệu báo cáo mới nhất của CoreLogic, trong tháng 11/2016 giá nhà tăng ở hầu hết các thành phố tại Australia với mức tăng trung bình 0,2% so với tháng trước.

Giá bất động sản Australia tăng 0,2% trong tháng 11/2016

Tại Sydney, giá nhà tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 2,3% so với quý trước và tăng 13,1% so với năm trước ở mức giá trung bình 845.000 USD. Trong khi đó, tại Brisbane các số liệu lần lượt là 0,4%, 1,3% và 3,9% với mức giá trung bình là 485.000 USD.

Tại Adelaide giá nhà tăng 2,8% so với tháng trước, 2,6% so với quý trước và 4,7% so với năm trước, tại Darwin giá nhà tăng 3,7% so với tháng trước và quý trước nhưng chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước với mức giá trung bình 480.000 USD.

Giá nhà trong tháng không thay đổi so với tháng trước tại Canberra nhưng tăng 2,8% so với quý trước và 8,4% so với năm trước với mức giá trung bình 590.000 USD. Giá nhà cũng đã phục hồi ở Perth với mức tăng 0,6% so với quý trước với mức giá trung bình lên 490.000 USD.

Số liệu tại Hobart cho thấy giá nhà tăng 0,9% so với tháng trước nhưng so với quý trước thì giảm 1% dù tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước tại mức giá trung bình 336.000 USD.

Melbourne là thị trường duy nhất có giá giảm trong tháng 11 ở mức 1,5% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 1,3% so với quý trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước ở mức tăng 623.500 USD.

Châu An (Propertywire)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *