Hà Nội lấy ý kiến về 2 phương án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Theo dự thảo đề án mô hình chính quyền đô thị đang được lấy ý kiến các quận, huyện, ban soạn thảo đề án đưa ra 2 phương án về mô hình tổ chức chính quyền.

Cụ thể, phương án một là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền, (cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã), 1 cấp hành chính tại xã, phường, thị trấn.

Trong đó, chính quyền thành phố và chính quyền quận, huyện, thị xã về cơ bản cũng giữ nguyên như hiện nay gồm có HĐND và UBND. Về tổ chức chính quyền cấp xã, phường, thị trấn thì không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Theo lộ trình của phương án 1, việc không tổ chức HĐND phường được triển khai trước vào năm 2021; thực hiện không tổ chức HĐND ở xã, thị trấn vào năm 2023.

Hà Nội đề xuất tăng cường phân cấp giữa Chính phủ, bộ, ngành và thành phố, thêm thẩm quyền cho địa phương ở một số lĩnh vực cơ bản như: Quản lý quy hoạch, đầu tư; quản lý xây dựng, tài chính ngân sách nhà nước; đất đai; văn hoá xã hội; tổ chức bộ máy cán bộ công chức viên chức… Thành phố cho rằng, việc tăng phân cấp để Hà Nội có đủ thẩm quyền, cơ chế và chủ động quyết định các dự án kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Hà Nội lấy ý kiến về 2 phương án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Phương án 2 là xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), 1 cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và 1 cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn). Theo đó, tổ chức chính quyền thành phố là cấp chính quyền đầy đủ gồm HĐND-UBND như hiện nay, không tổ chức HĐND ở cả cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; chỉ tổ chức cơ quan hành chính quận, huyện, thị xã theo thiết chế UBND.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là sẽ có sự xáo trộn lớn trong bộ máy chính quyền ở hai cấp (quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn), phải điều chỉnh ban hành một số quy định pháp luật và tác động đến tâm tư những người đang công tác ở hai cấp này.

Qua thảo luận, đa số ý kiến của đại diện các quận, huyện, xã, phường đều thống nhất cao với phương án 1 mà Ban soạn thảo đề án đưa ra, đồng thời có đánh giá bổ sung những ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương án, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những tác động đến địa phương, nhân dân khi triển khai thực hiện mô hình này.

Tâm An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *