Mặt bằng tầng điển hình

tang-3

tang-4-6

tang-7

tang-8-37

Liên hệ tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO

Hotline: 0949 911 111 – Email: kinhdoanh@dankogroup.com.vn

Website: www.duanflcstartower.vnwww.dankogroup.vn

function admicroCPA() { try { window.admicro_cpa_q = window.admicro_cpa_q || []; window.admicro_cpa_q.push( {event: "setTrackingId", id: 1926}, {event: "setSuccess", value: 1}, {event: "setOrder", value: (new Date).getTime()}, {event: "start"}); window.admicro_cpa_f(); } catch(e) {}; }