Tp.HCM: Kiểm soát tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi

UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi, quản lý chặt chẽ trong công tác đấu giá đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND Tp.HCM vừa ban hành văn bản số 4473/UBND-ĐT chỉ đạo các sở ban ngành về thực hiện các giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi, công tác đấu giá đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, đề xuất xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi.

Tp.HCM đề nghị các sở ban ngành siết chặt quản lý trong việc
chuyển nhượng dự án, đấu giá đất và đấu thầu

Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản. Đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá trong lĩnh vực bất động sản. Đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Theo yêu cầu của Phó Chủ tịch Tp.HCM, các sở ban ngành cần khẩn trương thực hiện, báo cáo và trình UBND Thành phố trước ngày 1/11/2018.

(Theo Infonet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *